AVG – Privacybeleid

Hoe ik omga met uw gegevens

In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moeten bedrijven voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming en moeten ze aangeven hoe ze met persoonlijke informatie omgaan. Dit kunt u hieronder lezen in MIJN PRIVACY VERKLARING

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.webportret.nl

Deze site is voorzien van SSL (Secure Sockets Layer). In het kort is dit de standaard technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. Dit kunt u in uw browser zien aan de aanduiding HTTPS en het ‘slotje’. HTTPS staat voor Hyper Text Transfer Protocol Secure.

Mijn identiteit is webportret.nl, een werknaam van AFC-IT. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17166051

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Computer(s) zijn beveiligd met password en firewall. Virusscanners zijn up-to-date.

Gegevens die door mij bewaard worden

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, website, onze digitale communicatie (Whatsapp, Messenger, email) voor zover voor mij nodig ter uitvoering van mijn opdrachten en om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, worden door mij bewaard.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie heb ik voor mijn bedrijfsvoering niet nodig en wordt door mij dus ook niet opgeslagen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht werk ik alleen indien zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en mijn emailprogramma. Mijn bestellingen van evenementen worden geheel afgewerkt door Oypo. Mijn website bij Mijndomein slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contactformulier. Om bekendheid aan mijn werk te geven maak ik gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Zie hiervoor alle Verwerkersovereenkomsten onderaan deze pagina.

Uw gegevens worden door mij opgeslagen zolang als nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt of op een nader manier in contact met mij treed c.q. een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier zoals hierboven aangegeven en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen bij evenementen. De deelnemers staan dan zeer herkenbaar op de foto. Aangezien deze foto’s in mijn systeem niet te koppelen zijn aan andere persoonsgegevens is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. Mijn evenementenfoto’s worden gemaakt in de openbare ruimte, en/of in opdracht van de organisatie van het evenement, waarbij ik altijd benadruk dat zij aan de deelnemers moeten laten weten dat er beelden gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden, zowel bij het evenement zelf als in redactionele artikelen in tijdschrift en krant en op sociale media. Bij individuele bezwaren worden de foto’s natuurlijk direct door mij verwijderd.

De door mij gemaakte foto’s bewaar ik zolang ik genoeg opslagruimte heb, aangezien ik weet dat er van een fotograaf verwacht wordt dat deze de gemaakte foto’s altijd weer tevoorschijn kan toveren in geval van calamiteiten bij de afnemer.

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten – Privacy verklaringen.
Mijn bestellingen worden verwerkt door Oypo.
Mijn website wordt gehost door Mijndomein.
De statistieken van mijn bezoekers worden verzameld door Google Analytics.
Bij mijn marketing kan ik gebruik maken van Facebook, Twitter en Instagram.
Voor mijn communicatie maak ik gebruik van Whatsapp en E-mail.

Augustus 2018